De Waarheid over Diabetes

Wanneer het tot je mogelijkheid behoort om je medemens te helpen dan houdt deze mogelijkheid op te bestaan en wordt het een verantwoordelijkheid!

Dit is mijn motto en mijn naam is Alexander Olislagers:

Mijn missie is om Diabetes terug te dringen en met dat doel is onder andere deze nieuwe web-site geopend en daarvoor ik heb ik jullie hulp nodig…….
Laten we deze diabetes-epidemie voor eens en voor altijd eindigen!

Gelukkig genezen er elke dag, net als ik, mensen met diabetes en zijn zij niet meer afhankelijk van medicatie.
Medicatie is namelijk niet de oplossing.

Het is tijd om het heft in eigen handen te nemen en onszelf op te voeden met échte preventie en natuurlijke behandelingen.

Therapeuten, voedingsdeskundigen, onderzoekers en andere (ervarings)deskundigen laten je precies zien hoe je jezelf preventief kunt “wapenen” tegen diabetes in “De Waarheid Over Diabetes”. Maar ook is er veel voorlichting te lezen over allerlei zaken die met deze materie te maken hebben.  Op de pagina's Voorlichting, Bewustwording en Preventie is deze informatie te lezen in heldere en duidelijke taal.

Nederland en België tellen samen meer dan 1.7 miljoen mensen met diabetes en per week komen daar nog eens 1.500 mensen bij. Daar bovenop komen nog eens 1 miljoen die diabetes hebben, maar het nog niet weten!
Diabetes begint epidemische vormen aan te nemen en beperkt zich niet alleen tot type 1 en 2, maar inmiddels is daar type 3 bijgekomen. Ook steeds meer jongeren ontwikkelen in razend tempo Diabetes.

Wij zullen jou hier op de hoogte houden van alle ontwikkelingen omtrent diabetes. Wordt ook lid van onze Facebookpagina, even op het icoon klikken en even aanmelden,  en blijf dagelijks op de hoogte.

Klik op deze link https://www.facebook.com/groups/dewaarheidoverdiabetes en deel je ervaring met lotgenoten.